Podpořte nás

Úvod / Zapojte se / Podpořte nás

Chcete-li nám přispět finančním darem, je třeba finance poslat na transparentní účet 250 171 0691/2010. Jako variabilní symbol je třeba dát datum narození dárce ve tvaru den/měsíc/rok (např. 01021970 je narozen 1.2.1970) a je zapotřebí uvést i specifický symbol, který je pro Brno-město 709.Do zprávy pro příjemce pak prosím uvádět vždy jméno a příjmení. Tak Vám budeme moci vytvořit darovací smlouvu, kterou můžete použít pro odpočet z daňového základu.

Darovací smlouvu si můžete rovněž stáhnout ve editovatelném souboru,

  • pro fyzické osoby zde.
  • pro právnické osoby zde.