V Brně se rodí stále více dětí, město proto postaví pět nových mateřských škol

V Brně se rodí stále více dětí, město proto postaví pět nových mateřských škol

Město Brno je stále více atraktivnějším místem pro život mladých párů a rodin. To se projevuje především na zvyšující se porodnosti. V loňském roce se v Brně narodilo 4 749 dětí, což je nejvíce od roku 1984. V letošním roce brněnské porodnice hlásí také vysoký počet narozených dětí. Dá se proto předpokládat, že tento trend bude pokračovat. Představitelé města a městských částí již proto plánují výstavbu nových mateřských škol.

„Každý rok přijímáme do mateřských škol zhruba 4 300 tříletých dětí. Do budoucna toto číslo poroste, proto v některých městských částech potřebujeme navýšit kapacity školek. Zvyšující se porodnost nás těší a nechceme nic podcenit. Na základě podkladů o počtu narozených dětí v jednotlivých městských částech budeme muset přistavět nové školky v Žebětíně, Židenicích, Vinohradech, Bystrci a Líšni,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Suchý.

„V Žebětíně plánujeme výstavbu nové školky v lokalitě Kamechy, kam se stěhuje nejvíce mladých rodin. Školka bude mít dvě třídy a její realizace vyjde zhruba na 28 milionů korun. Dokončení stavby předpokládáme v roce 2021,“ uvedl starosta Žebětína Vít Beran.

Nová školka se plánuje také v lokalitě Došlíkova v Židenicích.

„Oceňuji komunikaci s vedením města, které chce předcházet problémům s umístěním dětí do mateřských škol. V lokalitě Dolíškova bude vystavěna školka, která bude mít tři třídy. Cena výstavby se odhaduje na 35 milionů korun. Pokud vše dobře půjde, měla by být stavba dokončena v roce 2022,“ upřesnil židenický zastupitel Štěpán Juránek.

Na Vinohradech plánují představitelé města a městské části vybudovat dvoutřídní školku v objektu bývalé školy Bzenecká. „Jsem ráda, že se nám daří komunikovat s magistrátem a že i z opozice jsme dokázali prosadit výstavbu školky, kterou jsme voličům slibovali. Stavba by měla být dokončena v roce 2021 a cena se odhaduje na 12 milionů korun,“ doplnila vinohradská zastupitelka Jitka Ivičičová.

Další dvě školky plánuje vedení města postavit v Bystrci a Líšni.

„V Líšni se bude jednat o přístavbu k současné MŠ v Michalově ulici. Bude se jednat o dvě třídy, které by se měly dětem otevřít v roce 2021. V Bystrci budeme přistavovat 3 třídy při MŠ Laštůvkova, zde očekáváme dokončení v roce 2022. Na tyto stavby ještě nemáme hotové kalkulace,“ dodal Suchý.

Vybudování všech plánovaných školek vyjde město na více než 100 milionů korun. V případě městských částí Brno-Žebětín a Brno-Vinohrady bude podpora těchto projektů řešena investičními transfery městským částem, které zajistí i vlastní realizaci. Tyto dvě investice jsou z úrovně městských částí již připravovány, případně se jedná o úpravu připravovaných projektů.

U městských částí Brno-Bystrc, Brno-Židenice a Brno-Líšeň půjde o výstavbu nových objektů, a proto realizací těchto projektů bude zajišťovat investiční odbor Magistrátu města Brna, včetně zpracování projektové dokumentace.