Městská část: Brno-Tuřany

Úvod / Naši lidé / Městská část: Brno-Tuřany

„Nečekat a dělat, co je potřeba“

Co potřebují Tuřany, Brněnské Ivanovice, Holásky i Dvorska?

Z vlastní zkušenosti i z debat s Vámi víme, že je u nás potřeba pracovat na zlepšení v dopravě, životním prostředí, bezpečnosti, školství a v oblasti mezilidského soužití.

Jelikož jsme se již s mnohými z Vás setkali a měli možnost slyšet Vaše osobní podněty, máme už ke každé oblasti řadu drobných úkolů, o jejichž realizaci se chceme zasadit. Chceme Vám ale naslouchat i  nadále – posílejte nám své podněty na https://www.facebook.com/kduturany.

Náš tým

1. Ing. Jana Kučerová
Naším lídrem ve volbách je Ing. Jana Kučerová. Jana bydlí s manželem a dětmi v Brněnských Ivanovicích. Kromě toho, že je předsedkyní místní organizace KDU-ČSL, je také výbornou kuchařkou, zdatnou turistkou, bystrou řidičkou, spolehlivou kamarádkou… a co dalšího nám o sobě prozradila?

„Je mi 40 let. Pocházím z Ostravy, kde jsem vystudovala matematickofyzikální gymnázium a poté odešla za studiem do Brna. Vystudovala jsem na VUT Brno obor vodní stavby a jak to tak bývá, v Brně jsem už zůstala. Oboru se věnuji stále, ikdyž jsem si k tomu přivzala ještě práci tiskové mluvčí. Mluvím dvěma světovými jazyky a za velkou zkušenost považuji spolupráci na evropských projektech.

Rozhodnutí vstoupit do politiky bylo pro mě zcela přirozené. S mou aktivní povahou a snahou neustále popohánět věci dopředu by to ani jinak nešlo. Tuřany jsou skvělým místem pro život a chci, aby měly i skvělou budoucnost. A proto se budu velice ráda podílet na jejich rozvoji a na všech dobrých nápadech.“

2. Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Naší v pořadí druhou kandidátkou je paní Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. Paní Marie  bydlí s dcerou a maminkou v Tuřanech již téměř čtvrt století. Ve svém profesním životě je zástupkyní přednosty Fyziologického ústavu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzitě, kde vede Laboratoř experimentální kardiologie. Je zde také členem akademického senátu, aprobační a etické komise. Ve svém oboru je oceňovanou lékařkou a my víme, že zejména v oblasti péče o seniory bude pro naši městskou část tou pravou posilou. A co nám ještě prozradila?

„Ve volném čase ráda pracuji na zahradě, hodně čtu, především historické romány, a věnuji se myslivosti. Ze svých dlouhodobých zahraničních pobytů jsem si přivezla zajímavé podněty, především v péči o seniory a další zranitelné skupiny. Svými názory a zkušenostmi bych ráda prospěla naší městské části.“

3. Mgr. Marie Havlátová
Naší v pořadí třetí kandidátkou je opět žena, a sice Mgr. Marie Havlátová. Marie a její rodina bydlí v Holáskách již po generace, takže ji určitě znáte alespoň od vidění. A ona zase zná Holásky a má skvělé nápady, co by právě této části obce prospělo. Navíc má již nemalé politické zkušenosti, takže ví, kde a jak… 😊

„Je mi 53 let a pracuji jako vychovatelka v Domově mládeže. Volný čas věnuji výuce náboženství dětí v naší farnosti, dále ráda cestuji a setkávám se s přáteli.“

4. Ondřej Kadaňka

Mám 24 let, narodil jsem se ve Dvorskách, kam jsem se po pár letech opět vrátil. Při práci studuji vysokou školu.

Mojí zálibou je starat se o hospodářství, které svépomocí na Dvorskách buduji. Zajímám se také o historii, zejména dějiny Brna a jeho městské části jsou mi velmi blízké. Touha pomáhat lidem mě dovedla do jednotky sboru dobrovolných hasičů. Domácí zázemí a příbuzenstvo na Moravském Slovácku moji cestu životem  jednoznačně nasměrovalo k lásce k folkloru a dodržováním lidových zvyků, proto tancuji ve folklorních skupinách.

Myslím si, že tyto tradice by se měly udržovat i nadále, proto bych rád v naší městské části vedl občany ke kulturnímu životu, který nejen spojuje lidi, ale vnáší i do špatných období světlé chvíle. Tuřany – Dvorska pro mě znamenají domov. Jsou tu místa, která vnímám jako němé svědky (kostel, kaple, škola, sokolovna…) zajišťují návaznost na naše předky. Rodinná a sociální politika, společenské a volnočasové vyžití je pro nás klíčové, protože rodina je základ státu a na pevných základech můžeme budovat zdravou a šťastnou společnost.

5. Martin Boleček

Je mi 54 let, vystudoval jsem střední školu zemědělskou a během třicetipěti let mé pracovní kariéry jsem pracoval v mnoha profesích na různých pozicích – a přesně podle citátu Jana Nerudy „Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.“ Nyní pracuji ve Fakultní Nemocnici u sv. Anny.

Od dětství jsem hrdým obyvatelem Tuřan a můj život se odvíjí v tomto místě ať už jsou to Tuřany, Holásky, Brněnské Ivanovice nebo Dvorska. Mé zájmy jsou všestranné – příroda, kultura, sport. Dnes se svým zájmům věnuji malinko méně než v mládí, ale pořád mě bude zajímat, co se děje nového.

Měl jsem tu čest, že jsem už jedenkrát byl zvolen do zastupitelstva naší městské části, takže být Váš zvolený zástupce není pro mě nové. Myslím, že máme na co navazovat.

6. Ing. Zdeněk Žák

Je mi 31 let. V Brněnských Ivanovicích žiji celý svůj život, nyní zde žiji se svojí přítelkyní a naším malým synem. Vystudoval jsem VUT Brno, obor Výrobní stroje, systémy a roboty. Pracuji jako servisní technik CNC strojů. Svůj volný čas rád věnuji rodině, výletům s nimi a práci na našem domě. Naše městská část mi není cizí, a tak bych rád pomohl k jejímu kladnému vývoji a udělal tak mnoho věcí pro domov nás všech.

7. doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Je mi 43 let a pocházím z Brna. Do Brněnských Ivanovic jsem se přistěhoval před deseti lety se ženou a dvěma dětmi. Vystudoval jsem a i nadále působím na stavební fakultě VUT Brno, kde jsem vedoucím ústavu Vodního hospodářství obcí. Mým zaměřením je zejména vodárenství, ve kterém jsem soudním znalcem.

Školství a aktivitám pro děti bych se chtěl věnovat také v naší městské části. Jako předseda školské rady ZŠ Měšťanská a i díky mým dětem, které v Tuřanech navštěvují nejen školu, ale také různé kroužky (skaut, posilovnu, cvičení na Sokolovně atd.), mám docela konkrétní představy o dalším možném rozvoji a cílení podpory. Za mě jednoznačně platí, že kvalitní vzdělání a bezpečné a krásné dětství je bránou do spokojeného života.

8. Ing. Jiří Protivínský, Ph.D.

Je mi 42 let. Spolu se ženou a třemi dětmi žiji čtrnáctým rokem v Brněnských Ivanovicích. Pracuji jako vedoucí statik. Ve volném čase se rád věnuji práci ve farnosti, četbě a cestování, které mě inspiruje. Rád bych pomohl budovat naši městskou část zdravě, s ohledem na příští generace.

Další kandidáti

9. Marek Zigmund elektrotechnik
10. PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D. hudební pedagog
11. Jan Richter technik
12. Pavel Kudláček podnikatel
13. Bc. Tomáš Stehlík strojírenský technolog
14. BcA. Pavla Kopecká členka opery ND
15. Petr Bárta strojní zámečník
16. Miloslava Kratochvílová důchodkyně
17. MgA. Hana Bartoníková vyučující na konzervatoři

Program pro Brno Tuřany

Doprava

Železniční spojení s centrem města!

Kdo zná Tuřany, tak ví, že největším problémem je přetížená doprava. Čekáme na obchvat, na cyklostezku, na metro… Naším sloganem je „Nečekat a dělat, co je potřeba“ a přesně v tomto duchu chceme zajistit lepší dopravu – hned! Projednáme a zajistíme vybudování perónu u stávající železniční trati v Brněnských Ivanovicích. Spojení s centrem města (Hlavním nádražím) by občanům trvalo pět minut a přitom s platností stávající šalinkarty.

Obchvat, obchvat a zase obchvat!

Podle našeho názoru optimální variantu zahloubení v úseku kolize se vzletovými hladinami letadel budeme chtít prosadit jako investiční záměr města pro nejbližší období.

Pěší a cyklisté!

Chceme zajistit pohodlnou průchodnost pro pěší a cyklisty směrem na Dvorska a také směrem do Komárova. Víme, že je mrzuté, když si nemůžete bezpečně po chodníku zajít nakoupit do nového obchodního domu nebo na zákusek do cukrárny u Makra. Pokračovat chceme také v opravách chodníků, tak aby byly odstraněny bariéry pro rodiče s kočárky a hendikepované. Chceme být městskou částí, která je primárně prostupná pěšky!

Obslužné komunikace!

Víme, že Vás trápí, když řidiči objíždí hlavní tahy bočními uličkami pod Vašimi okny a ještě přitom ani nedodržují dopravní předpisy. Připravili jsme řadu dílčích opatření pro zklidnění dopravy na obslužných komunikacích.

Bezpečnost!

Hustá doprava ve všech našich historických obcích je nám všem nepříjemná. Necítíme se dobře, pokud máme strach přejít silnici, máme strach pustit dítě samotné do školy anebo jako řidiči řešíme nebezpečné situace. Chceme se zaměřit na všechny možnosti zlepšení Vaší bezpečnosti.

Doprava v Tuřanech se může zlepšit hned
– není potřeba se vším čekat až na realizaci obchvatu!

Životní prostředí

Údržba veřejné zeleně a dětských hřišť!

Prioritou v každé z našich historických obcí je, aby se děti měly kde hrát a prostor kolem nás byl udržovaný. Máme zde mnoho krásných míst, ale i ta horší. Míjíme je denně a už jsme si zvykli na jejich neutěšený stav. I tato místa je však možné změnit k lepšímu vytvořit z nich kvalitní a obyvatelná veřejná prostranství. Dobře prováděná údržba zachovává kvalitu veřejného prostranství delší dobu a oddaluje potřebu kompletní rekonstrukce.

Obyvatelnost veřejných prostranství!

Dobře řešené veřejné prostranství umožňuje venkovní prostor pohodlně obývat a umožňuje společenské kontakty. To zvyšuje tržby obchodům, hodnotu nemovitostí, a tím i atraktivitu celé městské části (image). Vzniká tak místo, se kterým se lidé mohou identifikovat a být na něj hrdí. Pokud není vyřešen veřejný prostor ve prospěch obytné funkce nad dopravní, tak jsou výsledkem jen ulice plné aut, ulice s úzkými chodníky bez stromů a laviček, zato s popelnicemi a přípojkovými skříněmi. I toto bychom velice rádi začali postupně měnit. Vhodným začátkem jsou například podzemní kontejnery.

Opatření ke zmírnění dopadu klimatických změn!

Globální změny klimatu se nevyhnou ani nám. Místní ulice dnes mnoho stínu neposkytují a pobyt v tropických dnech v ulicích je nepříjemný. Rádi bychom to změnili k lepšímu. Chceme pro nás zajistit lepší hospodaření s dešťovými vodami – nahrazování zpevněných nepropustných ploch, budování dešťových zahrad, lepší údržbu pramenů, opravy studní a obnovu jezer. Dobrým nápadem je i zbudování vodního dětského hřiště.

Budeme pokračovat v obnově polních cest, výsadbě stromů a stromořadí a na vhodných místech podpoříme krajinu také například medonosnými pásy.

Bezpečnost

Kriminalita je vázána zejména na sociálně vyloučené lidi a je spojena s neudržovanými budovami a poflakujícími se hlučnými lidmi. Pro každého z nás je nepříjemná. Chceme proto posílit dohled na problémových místech a zaměřit se také na prevenci.

Školství

Za zásadní považujeme další rozvoj a zvyšování úrovně naší základní školy. Investice zaměříme na rekonstrukce rozvodů a sociálních zařízení, na vybavenost a prostředí tříd, ale také na kvalitu, jako je například pestřejší zaměření školy a mimoškolních aktivit.

Zvýšíme investice do dalšího vzdělávání učitelů našich mateřských a základních škol. Budeme více podporovat učitele a ředitele našich škol v absolvování kurzů, které jim pomohou zdokonalovat se a předcházet syndromu vyhoření.

Mezilidské soužití

Důležitá je pro nás také vzájemná komunikace. Podpoříme proto možnosti setkávání na kulturních akcích, v klubovnách, při sportu i při relaxu. Budeme podporovat činnost spolků i vznik nových kluboven. Rádi bychom také pořádali například farmářské trhy.

Víme, že zejména v komunální politice je vše o lidech. Sestavili jsme skvělý tým lidí – pracovitých, odhodlaných a zkušených. Lidí, kterým můžete věřit a spolehnout se na ně. Naši první čtyři kandidáti jsou Vaši blízcí sousedé žijící ve všech historických obcích – Tuřanech, Brněnských Ivanovicích, Holáskách i Dvorskách.

Společně dokážeme, že radnice umí být funkční a poskytovat Vám dobrou službu!