Brno-Líšeň

Úvod / Naši lidé / Brno-Líšeň

Tým, který je připraven Líšeň oživit a udělat ji místem ještě lepším k životu všech svých obyvatel.

1. Mgr. Ing. Eliška Vondráčková

zastupitelka městské části Brno-Líšeň, předsedkyně NNO, lektorka

Jsem líšeňský patriot nejen proto, že zde žiji téměř celý svůj život, ale i díky stopě, kterou zde moje rodina zanechala. Záleží mi na tom, aby se v Líšni cítili dobře všichni, bez ohledu na svůj věk a své zájmy. V zastupitelstvu městské části chci prosazovat především ta opatření, která lidem pomohou zvládat péči jak o děti, tak o starší členy rodiny.

2. Ing. Jan Sadecký, MBA

finanční ředitel

Se svojí rodinou žiji v Líšni 11 let. Vychovali jsme s manželkou tři dcery a letos se radujeme z první krásné vnučky. Mojí profesí je ekonomika firem. Mám osobní zkušenost s využitím solárních panelů, které dovedou spořit více než polovinu spotřeby elektřiny v naší domácnosti. Chci realizovat program instalace solárních panelů na bytových domech a úsporou na elektřině snížit životní náklady našim občanům.

3. Silvie Dražanová

koordinátor seniorských aktivit, správce majetk

Líšeň je pro moji rodinu domovem 15 let. Také v ní pracuji, potkávám se s vámi a vidím její všední život a právě ten chci zlepšit.

Jsem jednatelka “Líšeňského spolku pro pohodu bydlení”, který je díky vám a pro vás zástupcem veřejnosti pro územní plán. Budu dál prosazovat udržitelnou výstavbu, kapacitní infrastrukturu, chránit přírodu a historický ráz Líšně.

Vedu Seniorský klub Réva a jsem máma dvou dětí. Chci nejen pro seniory přátelské bezbariérové prostředí s nabídkou pečovatelských služeb, poradenskou činností i zábavou.

4. Michal Chaloupka

asistent poslance, organizátor akce Ukliďme Líšeň

Su Líšňák. Úspěšně jsem odmaturoval a začínám studovat obor finance na MENDELU. V Líšni žiji od narození a celá naše rodina odsud pochází. Pro Líšeň žiju – pořádám pravidelně akci Ukliďme Líšeň a jsem aktivní v místním veřejném dění. Práce pro Líšeň je moje hobby a chci pro Líšeň a Líšňáky pracovat v zastupitelstvu.  Zasadím se o vybudování nového dětského hřiště, zvelebení veřejných prostranství, opravu památek ve Staré Líšni a o výsadbu stromů, keřů a květinových záhonů. 

5. MgA. Eva Holzová

manažer projektu Smart City a mezinárodní spolupráce

Už podle mého jména je jasné, že jsem Líšňačka. 

Mnoho let jsem sbírala zkušenosti v zahraničí a Líšeň, kde žiji se svou rodinou, je stále moje srdcovka. Pracuji jako projektový manažer pro projekt Chytré město a ráda bych pomocí nových technologií, nízkých nákladů a chytrého plánování rozvíjela naši čtvrť.

Zasadím se o vyšší bezpečnost přechodů, modernizované zastávky i pravidelné policejní hlídky. Líšeň si také zaslouží zelené střechy a nový městský mobiliář pro rekreaci, cyklistiku i pěší turistiku. Chci, aby Líšeň byla ještě lepší místo k bydlení a především bezpečná pro děti i seniory.

6. Ing. Christian Kopec

projektový manažer

S manželkou a dvěma syny žiji od roku 2008 v Líšni. Chybí mi zde prostor pro dospívající děti. Chtěl bych vytvořit bezpečné místo pro mládež, aby měla možnost se scházet ve vyhovujícím prostředí a nemusela posedávat na zastávkách a podporovat veškeré aktivity, které umožní její smysluplné trávení volného času. Chci také usilovat o cyklostezku mezi Líšní a Slatinou.

7. Ing. Jiří Kopecký

technický manažer

Vyrůstal jsem v Líšni a v mládí jsem rád navštěvoval Salesko, později vedl dětské tábory.

Jsem hrdý Líšňák – tradice považuji za důležitou součást života – však jsem dokonce sám i stárkoval. Záleží mi na tom, aby v celé Líšni bylo příjemné bydlení, přátelské prostředí, prostor pro společenské a kulturní akce, relaxaci i sport. Aby zde každý našel to, co je mu blízké a co ho dělá v životě šťastným.

8. Iveta Kolářová

vedoucí školní kuchyně

Kořeny mé rodiny sahají hluboko do minulosti Líšně. A proto mi není lhostejné, jak se zde žije nyní. Pracuji více než dvacet pět let v mateřské škole, řadu let vedu setkání aktivních seniorů ve Staré Líšni a přála bych si, aby pro děti, jejich rodiče i prarodiče byla Líšeň bezpečným a spokojeným domovem. 

9. Mgr. Michal Simandl

strážník, preventista

V Líšni žiji s přestávkou přes dvacet let. Mám dvě dcery a profesně působím v oblasti prevence kriminality, kde se setkávám se všemi generacemi. Mým celoživotním koníčkem je historie. Právě díky jejím poznatkům intenzivně vnímám význam různých událostí okolo nás. Rád bych tyto svoje zkušenosti a vědomosti nabídl k tomu, abychom v Líšni vytvořili po všech stránkách zdravé a příjemné prostředí.

10. Mgr. Tomáš Hájek

středoškolský učitel

Jsem porevoluční dítě a v Líšni jsem tedy žil a vyrůstal v období nadšení ze znovunabyté svobody devadesátých let. Od roku 2005 se účastním prakticky každé volební kampaně KDU-ČSL. Za tu dobu jsem měl tu čest se setkat s týmem skutečně kvalitních a zásadových lidí, kteří vnímají politiku jako službu, a nikoliv jako cestu k nekalým ziskům či prosazování sebe sama. Rád bych posílil řady takového týmu, a proto jsem se rozhodl kandidovat.

Další kandidáti

11.Renata LorencováPR manažerka
12.Mgr. Adam Vondráčekprogramátor, náčelník Sokola
13.Pavel Slavíčekvýkonný ředitel, CEO
14.Pavel Bočektruhlář
15.MUDr. Jitka Havlíčkoválékařka
16.Ing. Vladimír Zavřelmajitel IT firmy
17.Eva Kalandrovázdravotní sestra
18.Mgr. Pavel Pospíšiltechnik BOZP
19.Ondřej Kudera, MSc.podnikatel
20.Mgr. et Mgr. Matěj Kospedagog, doktorand Akademie věd ČR
21.Bc. Jana Přikrylováfyzioterapeutka
22.Zdislava Pavelkováreferent SSP
23.Ing. Ivan Slavíčekkonzultant
24.Mgr. Marie Víchovápodnikatelka
25.Bc. Marie Konečnámateřská dovolená
26.Magdaléna Malíkováprovozní pracovník
27.Mgr. Ing. Helena Kohoutkovávýkonná ředitelka Nadace pro radost
28.Václav Klímačlen výboru souboru Stará Líšeň
29.Mgr. Marta Svobodováasistent pedagoga, korektorka

Náš program

Líšeň otevřená

 • Na radnici se dovoláte! Na podněty budeme reagovat ochotně, profesionálně a rychle.
 • Rozhodování o veřejných věcech přesuneme z kanceláří do konkrétních lokalit mezi občany.
 • Rozpočet a jeho čerpání zveřejníme ve skutečně srozumitelné podobě.
 • Přijmeme etický kodex Líšeňských novin.
 • Vždy uplatníme právo obce vyjádřit se k plánovaným stavbám s ohledem na pohodu bydlení v Líšni.

Líšeň zdravá

 • Budeme důsledně vyžadovat kvalitu a odbornost v údržbě zeleně, a to i v závislosti na počasí.
 • Zajistíme dostatečnou kapacitu nádob na směsný a tříděný odpad a jejich včasný vývoz.
 • Mobiliář ve veřejném prostoru (zastřešení zastávek, lavičky, koše) zmodernizujeme a včas opravíme.
 • Herní prvky dětských hřišť budeme udržovat a bezodkladně opravovat.
 • Postavíme nemasivní kontejnerová stání s ohledem na hospodárnost a požadavky občanů.
 • Na zanedbaných a dalších vhodných místech vysázíme květinové záhony a květinové pásy.
 • Zajistíme pořízení kopie kulturní památky – sousoší Nejsvětější Trojice na ulici Pohankova.

Líšeň úsporná

 • Metodiku zadávání veřejných zakázek zpřísníme a zajistíme transparentní výběr dodavatele.
 • Instalujeme solární panely na střechy bytových domů, a obyvatelům tím snížíme náklady až o polovinu.
 • Nainstalujeme dobíječky elektromobilů na parkovištích u domů se solárními panely.
 • Zajistíme poradenskou činnost při realizaci ekologických zdrojů energie a zadržování vody v krajině
 • Poskytneme občanům nádrže na zadržení vody a zálivku.
 • Využijeme dotace z EU – nebudou nám odňaty při kontrole, jak se stalo při rekonstrukci Orlovny.

Líšeň bezpečná

 • Přijmeme opatření ke snížení a zklidnění dopravy, zejména tranzitní, ve Staré Líšni.
 • Podpoříme rozvoj cyklistiky na území Líšně.
 • Osvětlíme, vyčistíme a lépe označíme další přechody a podchody.
 • Osvětlíme areál ZŠ Novolíšeňká.
 • Vyjednáme zvýšený dohled městských strážníků v Líšni.
 • Snížíme dobu omezení parkování při blokovém čištění na max. 4 hodiny.

Líšeň pro všechny

 • Vytvoříme podmínky pro působení pečovatelské služby a občanské poradny pro občany Líšně.
 • Cíleně podpoříme pestrou nabídku volnočasových aktivit pro seniory.
 • Vybudujeme herní plochy a místa pro setkávání mládeže.
 • Činnost spolků budeme chránit víceletými dotacemi.
 • Zkrátíme dobu od podání žádostí o dotace po její skutečné přidělení.
 • Výběhy pro psy upravíme, vybavíme a zabezpečíme dle doporučení kynologů.

Aktuality