Ing. Vít Beran

Zastupitel ZMB, starosta městské části

Je mi 51 let, jsem ženatý, otec dvou dětí. Syn úspěšně dokončil lékařskou fakultu, dcera studuje pedagogickou fakultu. Manželka pracuje jako učitelka v mateřské škole v naší městské části. Původním povoláním jsem zemědělský inženýr, vystudoval jsem zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě. Do roku 1998 jsem pracoval jako technik v zahradnickém podniku.

V roce 1998 jsem byl zvolen starostou městské části Brno – Žebětín. V této funkci již působím 5 volební období, tedy 20 let. Poslední 3 volební období jsem i člen ZMB. Žebětín se rozrostl z 1800 obyvatel na 4 500 obyvatel. Za tyto roky se podařilo v Žebětíně dobudovat veškerou inženýrskou infrastrukturu, rozšířit mateřskou školu z dva a půl oddělení na sedm oddělení, vybudovat novou základní školu se dvěma tělocvičnami a víceúčelovým hřištěm, opravit dětská hřiště, obnovit aleje kolem příjezdových komunikací, vybudovat světelnou křižovatku na staré dálnici.

Profile details