Ing. Vít Beran

Zastupitel ZMB, Místopředseda Městského výboru, Starosta městské části

Je mi 51 let, jsem ženatý, otec dvou dětí. Syn úspěšně dokončil lékařskou fakultu, dcera studuje pedagogickou fakultu. Manželka pracuje jako učitelka v mateřské škole v naší městské části. Původním povoláním jsem zemědělský inženýr, vystudoval jsem zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě. Do roku 1998 jsem pracoval jako technik v zahradnickém podniku.

V roce 1998 jsem byl zvolen starostou městské části Brno – Žebětín. V této funkci již působím 5 volební období, tedy 20 let. Poslední 3 volební období jsem i člen ZMB. Žebětín se rozrostl z 1800 obyvatel na 4 500 obyvatel. Za tyto roky se podařilo v Žebětíně dobudovat veškerou inženýrskou infrastrukturu, rozšířit mateřskou školu z dva a půl oddělení na sedm oddělení, vybudovat novou základní školu se dvěma tělocvičnami a víceúčelovým hřištěm, opravit dětská hřiště, obnovit aleje kolem příjezdových komunikací, vybudovat světelnou křižovatku na staré dálnici.