Ing. Jan Sadecký MBA

Člen výboru místní organizace