Jiří Roháč

Zastupitel ZMČ, člen výboru místní organizace