Mgr. Radmila Pechová

Členka zastupitelstva MČ, 2. místopředsedkyně místní organizace

Pracuji jako speciální pedagog.  Vzdělávám a pomáhám dětem s nejrůznějšími handicapy, organizuji Školu v přírodě pro tyto děti a jsem v Celoškolské radě Základní školy pro zdravotně znevýhodněné. Vyučuji náboženskou výchovu v oratoři při slatinském kostele Povýšení sv. Kříže. Jedna z dcer je vůdkyně 43. skautského oddílu ve Slatině, druhá vede tamtéž oddíl Světlušek. S přestávkami jsem od roku 2013 v Radě i zastupitelstvu naší městské části, jsem též členkou Komise pro rozvoj MČ a členkou celoškolské rady Základní školy a Mateřské školy Brno, Přemyslovo náměstí. Dění ve Slatině mi není cizí a jsem připravena vždy přiložit ruku k dílu.

Profile details