Prof. Ing. Kolíbal Zdeněk CSc.

Člen výboru místní organizace