Ing. Stanislav Juránek

Člen výboru místní organizace