Ing. Daniel Kummer

Místostarosta městské části, člen výboru