Mgr. Hana Dusíková, DiS.

36 let, všeobecná sestra - specialistka

Ve Slatině žiji více než deset let a našla jsem zde dobrý domov pro celou mou rodinu. Jako matka dvou dětí denně čelím výzvám, jak skloubit pracovní i rodinný život. Nejen při své práci mám možnost často hovořit s lidmi napříč generacemi a vyslechnout jejich potřeby, přání, stesky i trápení.

Aktivně se zasazuji o tyto změny v lokalitě, kde bydlím a Slatině bych přála: Více hřišť pro větší děti – aby byly rády venku, a přitom v bezpečí. Bezpečné křižovatky a dostatek chodníků s bezbariérovými prvky – aby se vždy všichni vrátili pohodlně a ve zdraví do svých domovů. Hladké začlenění dětí se stravovacími či zdravotními znevýhodněními do vzdělávacích zařízení – aby jejich rodiče mohli skloubit práci s rodinou a neocitli se v tíživé finanční situaci. V neposlední řadě také více kontejnerů na tříděný odpad a dobré hospodaření s pitnou vodou, abychom předali našim dětem tuto krajinu v co nejlepším stavu. Za zásadní považuji také řešení dopravy tak, aby ubylo hluku a smogu.

Profile details