David Řepa

Studoval Integrovanou střední školu automobilní, obor Dopravní prostředky. Pracuje v Českém červeném kříži.

Profile details