David Řepa

Místostarosta městské části, místopředseda místní organizace

Studoval Integrovanou střední školu automobilní, obor Dopravní prostředky. Pracuje v Českém červeném kříži.