Ing. Antonín Crha

Zastupitel ZMB, starosta městské části, předseda místní organizace

Bohunice mám rád, jsou mým domovem už víc než padesát let. To byl i důvod, proč jsem před mnoha lety poprvé kandidoval do našeho zastupitelstva. Byl jsem zvolen místostarostou a začal pracovat pro naši obec.
Vždycky jsem měl na prvním místě lidi a jejich problémy, starosti, trápení, připomínky, nápady a impulzy. Rád chodím mezi lidi a rád se s nimi setkávám, a to bez ohledu, jestli zrovna je či není pracovní doba. Za toto volební období, kdy jsem starostou, jste mě mohli v Bohunicích potkat na více než 180 akcích. Vždy jsem se snažil udělat si čas na rozhovor s vámi. Ti, kteří přišli za mnou na radnici nebyli nikdy odmítnuti a pokud to bylo možné, tak jsem rád pomohl.

Mám za sebou úspěšné a pro naši městkou část důležité období. V Bohunicích jsme během posledních let vybudovali různé stavby za více než 100.000.000Kč. Určitě jste si jich všimli. Když mě podpoříte, budu rád pokračovat v práci pro vás a náš společný domov.

Profile details