Příprava výstavby atletické haly Campus zdařile pokračuje

Příprava výstavby atletické haly Campus zdařile pokračuje

Fanoušci sportu se mohou těšit z toho, že příprava atletické haly, která má pojmout přes dva tisíce fanoušků, zdárně pokračuje. Radní města Brna schválili Dohodu o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky mezi statutárním městem Brnem jako objednavatelem Výstavby atletické haly Campus a zhotovitelem sdružením IMOS Brno, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s., a SPORT Construction, a. s. Zároveň byl splněn další důležitý krok nutný ke stavbě. Právní moc nabylo územní rozhodnutí Úřadu městské části Brno-Bohunice o umístění stavby.

„Výstavba atletické haly je pro nás prioritou. Využívat ji budou totiž nejen studenti Masarykovy univerzity, ale také sportovní kluby a profesionální sportovci. Hala přispěje k rozvoji sportu a bude dalším možným místem k pohybovým aktivitám v Brně. Navíc bude splňovat i parametry kritérií mezinárodní atletické federace pro národní i mezinárodní soutěže“ uvedl radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Sportovní výkony bude moci v hale sledovat 2200 diváků pro které je připraveno až 170 parkovacích míst. Radní ale dbají i na ekologický ráz stavby. Kolem ní bude vysazena nová zeleň v podobě alejí, trávníků a záhonů. Kromě toho bude atletická hala opatřena akumulační a retenční nádrží na dešťovou vodu.

Cena výstavby atletické haly Campus je vyčíslena na 670 milionů korun. Příprava stavby začala 1. září loňského roku.