Připrav Brno!

Úvod / Připrav Brno!
Co je hackathon?

Slovo původně pochází z IT prostředí a vychází ze slov Hack a Marathon. Jde především o efektivní způsob,  jak zapojit co nejvíce lidí z veřejnosti a v krátké době přijít s inovativními projekty, které je možné opravdu uskutečnit . 

Jak to funguje?

Řeší se konkrétní problém v skupinách, které mají k dispozici podporu odborníků. Po úvodním zarámování a vymýšlení neomezených nápadů pomáhají přítomní odborníci hledat nejlepší zrealizovatelné řešení, ať již finančně, legislativně či technicky. Návrhy se pak rozpracují do detailu a vítězný projekt určený porotou se posouvá k realizaci.

Jak dopadl první hackathon?

První hackathon pod značkou Brno je boží se konal na jaře a zaměřil se na práci s odpady. Porota ve složení 1. náměstka primátorky Petra Hladíka, zástupců odboru životního prostředí a společnosti SAKO podpořila nápad na zavedení sběrných sobot pro sběr nadměrného odpadu přímo v bydlišti obyvatel a pak vznik RE-shopu, který dá šanci na opětovný prodej a nový život věcem, které by jinak skončili vyhozené.

Jak dopadl druhý hackathon?