Připrav Brno!

Úvod / Připrav Brno!

Druhý hackathon se zaměří na klimatickou adaptaci

Druhý hackathon se zaměří na zlepšení adaptace města Brna na klimatické změny, které nás čekají. Budeme společně přemýšlet nad opatření pro zadržení vody, snížení produkce CO2 a celkově nad lepším a ekologičtějším města. A zapojit se může každý z vás!

Podzimní hackathon pod názvem 24 hodin pro Brno se koná 29.-30.11.2019 ve Skautském institutu. Přihlášení je možné na facebooku i na webu Brno je boží.

Přihlásit se na druhý hackathon můžete zde: 

Co je hackaton?

Slovo původně pochází z IT prostředí a vychází ze slov Hack a Marathon. Jde především o způsob  jak zapojit co nejvíce lidí z řad veřejnosti a v krátké době přijít s inovativními projekty, které je možné opravdu uskutečnit . 

Jak to funguje?

Řeší se konkrétní problém v skupinách, které mají k dispozici podporu odborníků. Po úvodním zarámování a vymýšlení neomezených nápadů pomáhají přítomní odborníci hledat nejlepší zrealizovatelné řešení ať již finančně, legislativně či technicky. Návrhy se pak rozpracují do detailu a vítězný projekt určený porotou se posouvá k realizaci.

Jak dopadl první hackaton?

První hackathon pod značkou Brno je boží se konal na jaře a zaměřil se na práci s odpady. Porota ve složení 1. náměstka primátorky Petra Hladíka, zástupců odboru životního prostředí a společnosti SAKO podpořila nápad na zavedení sběrných sobot pro sběr nadměrného odpadu přímo v bydlišti obyvatel a pak vznik RE-shopu, který dá šanci na opětovný prodej a nový život věcem, které by jinak skončili vyhozené.