Připrav Brno na sucho!

Úvod / Připrav Brno na sucho!

Druhý hackathon se věnoval adaptaci města na klimatickou změnu

Ve druhém hackathonu se účastníci zaměřili na zlepšení adaptace města Brna na klimatické změny, které nás čekají. Společně přemýšleli nad opatřeními pro zadržení vody, snížení produkce CO2 a celkově lepším a ekologičtějším Brnem.