Připomínkování návrhu nového územního plánu jde do finále. Lidovci chtějí větší ochranu zeleně.

Připomínkování návrhu nového územního plánu jde do finále. Lidovci chtějí větší ochranu zeleně.

Kancelář architekta města zpracovala pro město návrh nového územního plánu. Ten nyní prochází připomínkováním. Své připomínky vznese i vedení města Brna. Lidovci požadují především větší ochranu zeleně a také zanesení všech školských objektů do plochy označující veřejnou vybavenost.

„Kvůli měřítku jsou nyní v územním plánu vyznačeny plochy zeleně větší než pět tisíc metrů čtverečních. Chceme ale, aby byly územním plánem chráněny i menší plochy, proto budeme požadovat, aby byly zakresleny všechny plochy větší než dva tisíce metrů čtverečních. Půjde o zpřesnění stávajícího návrhu. Zároveň prosazujeme povinnost zelených střech, především tam, kde vznikají tepelné ostrovy. Bude se jednat o nejzelenější územní plán, který kdy město Brno mělo. Jsem rád, že vedení města klade velký důraz na ochranu životního prostředí,“ uvedl 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Vedení města také vznese připomínky k některým lokalitám pro sport a především pak ke školským objektům.

„Ve spolupráci s Odborem školství a sportu budeme připomínkovat také výškové koeficienty u některých lokalit pro sport. V oblasti školství pak vzneseme požadavek, aby všechny objekty v areálech základních a mateřských škol spadaly do oblasti V, která značí plochy určené pro veřejnou vybavenost. Snažíme se, aby nový územní plán ještě více chránil zeleň, proto usilovně jednáme s městskými částmi nad jejich připomínkami. Pevně věřím, že se díky procesu připomínkování podaří územní plán ještě více zkvalitnit a zaktualizovat na současné požadavky,“ doplnil radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Zeleň lidovci chtějí ochránit i v Líšni v lokalitě Kostelíček.

„Lokalita Kostelíček v Líšni je významná pro celé Brno. Její atmosféra oslovuje každého, kdo sem zavítá a její ochrana i na další desetiletí je nesmírně důležitá. Z toho důvodu si přejeme, aby byl v novém územním plánu respektovaný Regulační plán Kostelíček, který vznikal na základě řady jednání místních občanů, zástupců MČ a města Brna, a aby nebylo nad rámec současného platného ÚP v této lokalitě rozšiřované zastavitelné území. Podpořili jsme tuto připomínku podanou líšeňským zastupitelstvem a připojujeme se i k námitce, kterou zpracoval a podává Líšeňský spolek pro pohodu bydlení,“ uvedla líšeňská zastupitelka Eliška Vondráčková (KDU-ČSL).

Zpřesnění územního plánu požadují také kohoutovičtí lidovci, a to v lokalitě stavební dvůr. Prostor přímo ve středu Kohoutovic chtějí přeměnit na Central Park podle územní studie a architektonické soutěže.

„Chceme, aby uprostřed Kohoutovic vznikla zelená oáza klidu, kde naleznou odpočinek rodiče s dětmi, práci drobní podnikatelé a volnočasové aktivity ti, co navštíví ekumenické centrum. V tomto centru chceme i Senior a Family point. Proto chceme do návrhu územního plánu zakotvit podmínku územní studie a snížení výškového koeficientu při okraji lokality,“ uvedl kohoutovický zastupitel Jakub Hruška (KDU-ČSL).