Město Brno výrazně snížilo uhlíkovou stopu magistrátu

Město Brno výrazně snížilo uhlíkovou stopu magistrátu

V letošním roce město Brno zrevidovalo svoji uhlíkovou stopu se zajímavými výsledky. Uhlíková stopa Magistrátu města Brna snížila o 22 %, z původních 2 650,88 t CO2 v roce 2016 na nynějších 2 059,20 t CO2 v roce 2019. Jde o výsledek úspěšně provozovaného energetického managementu města Brna na budovách magistrátu.

„Našim dlouhodobým cílem je snížit celkový objem emisí ve městě o 40 procent do roku 2030. Velmi mě těší, že se výrazně daří snižovat emise na úřadech. Abychom však dosáhli celoměstského cíle, musí se zapojit i příspěvkové organizace, veřejné instituce nebo firmy. Díky Memorandu o spolupráci jsme v kontaktu s více než třiceti brněnskými subjekty. S těmi pracujeme na nízkoenergetických opatřeních a vzájemně si také předáváme cenné zkušenosti. Dobrý výsledek magistrátu totiž vyplývá z úspěšně provozovaného energetického managementu,“ vysvětlil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík. 

Uhlíková stopa úřadu je měřítkem vlivu jeho činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Jedná se o indikátor, který je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a materiálů a produkce odpadů. Stanovuje množství skleníkových plynů vyjádřených v ekvivalentech CO2 (CO2e). Jedná se zejména o emise spojené se spotřebou energií, paliv ve služebních automobilech, se služebními cestami, nákupem materiálů a techniky či s produkcí odpadů.

Další analýza množství produkovaných skleníkových plynů úřadu je plánována za další 4 roky.