Koalice SPOLU chce zprůhlednit financování sportu a podpořit handicapované sportovce

Koalice SPOLU chce zprůhlednit financování sportu a podpořit handicapované sportovce

Transparentní financování sportu, nové dotační programy, podpora pořádání mezinárodních akcí, nebo rekreačních, vrcholových i handicapovaných sportovců. To jsou hlavní body, kterými chce koalice SPOLU podpořit sport a aktivní život v Česku.


„Při tvorbě programu jsme vycházeli z našich každodenních zkušeností, které řešíme se sportovními kluby nebo jako zástupci samospráv. Získat rychle a efektivně finance na připravené projekty není v České republice vůbec jednoduché. To je potřeba změnit. Financování sportu přes Národní sportovní agenturu musí být transparentní. Základem je funkční elektronický rejstřík sportovců. Důležité také je, aby investiční plán Národní sportovní agentury zohledňoval možnosti regionů a měst. Víceleté a vícezdrojové financování nám pomůže zvýšit dostupnost jednotlivých sportovišť, ale také realizovat větší projekty, na které se v Česku čeká desetiletí. Takovým typickým příklade je rychlobruslařská dráha,“ uvedl radní pro školství a sport Jaroslav Suchý, který se podílel na přípravě programu koalice SPOLU právě v oblasti sportu.

Koalice SPOLU chce podpořit sportovce na všech úrovních. Kromě podpory vrcholových sportovců,
klubů a spolků se také zaměřují na rekreační nebo handicapované sportovce.


„Sportování má nenahraditelný význam pro zdravý vývoj dětí a mládeže a je nedílnou součástí kvalitního životního stylu. V případě handicapovaných sportovců se navíc jedná o činnost, která mnoha lidem vrací smysl života. Chceme proto vytvořit systémovou podporu pro handicapované sportovce a pomoci obcím v budování například workoutových hřišť uzpůsobených pro vozíčkáře či nevidomé. Pro zvýšení dostupnosti sportovišť je důležité vytvořit dotační programy pro vznik a provoz multifunkčních sportovišť v každé obci nebo městské části, kde je více než 500 obyvatel. Podpoříme také volnočasové organizace jako je například Skaut, Sokol, Orel nebo další spolky, které jsou nedílnou součástí sportu a kultury v naší zemi,“ doplnil Suchý.

Koalice SPOLU chce podpořit také vznik ucelených center pro zimní, letní nebo vodní přípravu sportovců. Chce také investovat do výchovy talentů a kvalitních trenérů, aby české naděje neodcházely kvůli nedostatečnému zázemí do zahraničí. Zároveň také chtějí podpořit pořádání mezinárodních sportovních akcí.

„Pořádání smysluplných mezinárodních akcí přispívá k dobrému jménu České republiky a zvyšuje sportovní nadšení u veřejnosti, a hlavně u dětí. Chceme proto zavést speciální investiční program pro vytvoření sportovní infrastruktury, která bude splňovat mezinárodní požadavky. To je totiž nutný základ pro pořádání vrcholných sportovních akcí,“ upřesnil Suchý.