Cesty na Ústředním hřbitově budou zadržovat srážkovou vodu

Cesty na Ústředním hřbitově budou zadržovat srážkovou vodu

foto: brnan.cz

Asfaltové cesty na Ústředním hřbitově projdou rekonstrukcí, díky které se v místě bude zadržovat dešťová voda. Radní města Brna schválili zadání projektové dokumentace a zároveň i žádost o dotaci na projekt v rámci Národního programu Životní prostředí. Opravy cest by měly začít ještě letos.

Stávající hlavní asfaltové cesty opravíme, budou nově z propustného asfaltu, aby bylo možné zadržovat srážkovou vodu v místě jejího dopadu a zpomalit její odtok. Svedeme ji následně k místní vegetaci, zejména stromům. Část této vody využijeme také k závlaze akumulací. Zbytek vody, která bude odváděna do veřejné kanalizace, tak bude minimální. Takto opravíme 61 % nyní zcela nepropustných povrchů, V současnosti je stav asfaltových cest na hřbitově dost otřesný. Cesty jsou z litého asfaltu, na mnoha místech rozpraskané, špatně se udržují a návštěvníci hřbitova na nich často klopýtají,” uvedl 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Součástí projektu bude i oprava vodovodů, elektrického vedení a dalších sítí. Změnou projdou i cesty mezi hrobovými místy.

Vedlejší cesty budou mlatové. Vytvoříme také štěrkové retenční trávníky. Pokud se tady zachycená voda nevsákne přímo do země nebo k blízkým stromům, svedeme jí do podzemní retenční nádrže v dolní části hřbitova. Tady následně poslouží k další závlaze. Pokud uspějeme s dotací na projekt, máme velkou šanci získat finance i na realizaci,” doplnil Hladík.

Celkové náklady na realizaci projektu by se měly blížit 6,6 milionům korun, radní přitom předpokládají, že získají dotaci ve výši 2,6 milionu.