Byty se zvýšenou přístupností zkvalitní život seniorům a lidem s omezenou hybností

Byty se zvýšenou přístupností zkvalitní život seniorům a lidem s omezenou hybností

Zdroj: https://www1.racgp.org.au/newsgp/professional/enough-is-enough-aged-care-sector-unites-to-demand

Magistrát města Brna má zhruba 1 300 bytů zvláštního určení. Tyto byty jsou nabízeny seniorům a handicapovaným za zvýhodněné nájemné. Vyloženě bezbariérových bytů má pak magistrát přes 300. Některým lidem se sníženou schopností pohybu nebo orientace mohou však vyhovovat i byty, které jsou jen mírně upravené a nesplňují všechny zákonné parametry pro řešení bytů zvláštního určení. Poptávka po upravených bytech, které jsou vhodné především pro seniory, lidi s omezenou pohyblivostí, nevidomé nebo neslyšící převyšuje současnou nabídku. Městská část Brno-střed proto přišla s plánem na postupnou úpravu bytů se zvýšenou přístupností. Na základě této iniciativy vytvořil Poradní sbor Rady města Brno pro bezbariérové město metodiku pro všechny městské části, díky které se mohou jednotlivé městské části podílet na budování bytů se zvýšenou přístupností.

„Městská část Brno-střed má bytový fond o velikosti 4000 obecních bytů, které se liší svou dostupností – pár schůdků v zádveří, pár schůdků k výtahu nejsou problém pro mladého člověka, ale pro hůře chodícího seniora, rodiče s kočárkem nebo člověka s handicapem je to již významná bariéra. Rozhodli jsme se proto zmapovat možnosti bytového fondu a navrhnout kroky směrem ke zvýšení počtu přístupných bytů právě v naší městské části. Na specifické potřeby obyvatel chceme brát zřetel už během připravovaných oprav,“ uvádí Marie Jílková, radní Brna-střed pro oblast sociální a zdravotní.

Aby městská část mohla systematicky připravovat byty se zvýšenou přístupností, obrátila se na odborníky Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové město s žádostí o vytvoření metodiky, která by upravovala, jak takový byt má vlastně vypadat. Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové město funguje od roku 2017 a shromažďuje odborníky a zástupce organizací pracujících s handicapovanými.

Expertíza poradního sboru byla klíčová pro vytvoření zásad řešení bytů se zvýšenou přístupností. Materiál zohledňuje potřeby hůře se pohybujících, nevidomých, slabozrakých, neslyšících nebo nedoslýchavých obyvatel. Zatímco bezbariérové byty jsou určeny vyloženě pro vozíčkáře, byty se zvýšenou přístupností jsou upraveny pro osoby s berlemi nebo menším mechanickým vozíkem. Rozdíly tak jsou například v přístupnosti jednotlivých pater bytového domu, velikosti manipulačního prostoru, výšce umístění vypínačů, zásuvek, parapetů nebo vybavení koupelny či kuchyně,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík, který je předsedou Poradního sboru.

Zásadním rozdílem oproti bytům zvláštního určení je, že byty se zvýšenou přístupností budou ve správě městských částí. Každá městská část tak bude moci upravit svůj bytový fond podle vlastních potřeb. Byty se zvýšenou přístupností musí být také situovány do vhodné lokality.

„Při hledání přístupných bytových domů postupujeme od většího celku k detailům. V prvním kroku odbor zdravotní a sociální ve spolupráci s dr. Osmanem z Geografického ústavu mapuje umístění městských domů u bezbariérových zastávek MHD. Ve druhé fázi pak odbor investiční a správy bytových domů zanáší do databáze bytových domů podrobné informace jako například přístup z ulice, výtahy, počty schůdků k výtahu, schůdky ve společných prostorách,“ dodala Jílková.

Všechny tyto informace pak budou sloužit jako podklad při opravách. Zpřístupňování bytů nebude podle Jílkové stát o mnoho víc peněz, jen se na specifické požadavky musí myslet už při plánování oprav.

„Městská populace stárne a je potřeba na měnící se potřeby jdoucí s věkem včas a pružně reagovat. Podle propočtů bude v roce 2026 činit podíl seniorské populace 22,8 % obyvatel města, v roce 2036 pak 25,1 % a v roce 2046 dokonce 31,5 %,“ upozornil Hladík.