Brno-Chrlice

Úvod / Brno-Chrlice

Vážení spoluobčané,

v městské části Chrlice se v minulém volebním období povedlo vykonat spoustu užitečné práce, zejména zrealizovat novou hasičskou zbrojnici, odkoupit nemovitostí v její blízkosti a v sousedství základní školy, bylo zajištěno provedení několika oprav infrastruktury, zejména chodníků, podporovaly se kulturní i sportovní akce.

Chtěli bychom navázat na všechny rozpracované a smysluplné projekty bez ohledu na to, která strana s nimi přišla. Domníváme se, že je rozumné zejména pokračovat v rekonstrukci a rozšiřování základní školy a v dalších započatých projektech, které by mohly pomoci například ke zlepšení dopravní situace v naší městské části.

Stejně tak bychom rádi pokračovali s přípravou výstavby víceúčelové haly v lokalitě tenisových kurtů.

Je zapotřebí bezprostředně po komunálních volbách dojít ke společnému konsenzu a vybrat nejvhodnější řešení z několika již starších i letos vypracovaných variant a pokračovat s přípravou projektu až do realizace. Věříme, že v koalici s ostatními solidními partnery je to v našich silách.

Přejeme Vám krásný zbytek léta.

Kandidátní listina: KDU-ČSL
Poř. čísloPříjmení, jméno, titulyVěkNavrhující stranaPolitická příslušnostPovoláníBydliště
1Honzák Marek43KDU-ČSLKDU-ČSLtruhlářBrno-Chrlice
2Hloušková Miroslava Ing.38KDU-ČSLBEZPPodborný rada-administrátorBrno-Chrlice
3Rothová Bohumila MUDr.36KDU-ČSLBEZPPlékařkaBrno-Chrlice
4Honzáková Dagmar Bc.35KDU-ČSLBEZPPmanažerkaBrno-Chrlice
5Blatný Karel31KDU-ČSLBEZPPobchodní zástupceBrno-Chrlice
6Přichystal Roman Ing.43KDU-ČSLBEZPPOSVČ v oblasti ITBrno-Chrlice
7Píšová Helena PharmDr.54KDU-ČSLBEZPPvedoucí lékárnyBrno-Chrlice
8Hiclová Marie54KDU-ČSLKDU-ČSLúčetníBrno-Chrlice
9Irsenský Pavel43KDU-ČSLKDU-ČSLobchodníkBrno-Chrlice
10Kundera Josef72KDU-ČSLBEZPPdůchodceBrno-Chrlice
11Přichystalová Jitka Ing. Ph.D.32KDU-ČSLBEZPPvýzkumně vědecká pracovniceBrno-Chrlice
12Hořejšová Klára Mgr.37KDU-ČSLBEZPPprávničkaBrno-Chrlice
13Musilová Hana41KDU-ČSLBEZPPprodavačkaBrno-Chrlice
14Škaroupka Jan56KDU-ČSLKDU-ČSLasistent prodejen, řidičBrno-Chrlice
15Hořejš Marek Ing.48NKBEZPPzeměměřičBrno-Chrlice