Brno by v tomto roce mělo začít stavět atletickou halu, rozmístit tisíc hnědých kontejnerů a podporovat fotovoltaiku

Brno by v tomto roce mělo začít stavět atletickou halu, rozmístit tisíc hnědých kontejnerů a podporovat fotovoltaiku

Brno v roce 2021 zahájí realizaci několika významných projektů. Jednou z největších investičních akcí by měla být dlouhodobě plánovaná výstavba atletické haly u bohunického kampusu nebo realizace prvních třech kilometrů protipovodňových opatření na řece Svratce. Dojde také k rozšíření sběru bioodpadu ve městě, podpoře fotovoltaiky a také k druhému veřejnému projednání územního plánu. Brněnští lidovci představili hlavní projekty, které v tomto roce budou mít na starost.

„V tomto roce začneme budovat protipovodňová opatření na řece Svratce. Úpravy se dočkají první tři kilometry v úseku mezi Riviérou a mostem Uhelná. Postupně zde vzniknou klidové zóny, kavárny či cyklostezky. Stavba podle návrhu architekta Ivana Rullera by měla být dokončena v roce 2023,“ uvedl 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

V oblasti životního prostředí bude nejzásadnějším krokem rozmístění tisíce hnědých sběrných nádob určených na bioodpad. Ten se doposud v Brně sbíral pouze ve sběrných střediscích. Brno začne také instalovat fotovoltaické technologie na objekty města a městských firem.

„Díky tisícovce hnědých kontejnerů dokážeme zajistit sběr bioodpadu na sídlištích a veřejných prostranstvích. Připravujeme také systém svozu bioodpadu od rodinných domů. Chceme v Brně nastavit efektivní systém, který povede k lepšímu využití nejen bioodpadu, ale také zbytků jídel. Bioodpad bude svážen na centrální kompostárnu, usilovně také plánujeme výstavbu bioplynové stanice, díky které bychom dokázali přeměnit bioodpad na palivo pro vozy hromadné dopravy. Chceme také podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů, proto začneme instalovat na střechách městských budov a městských firem fotovoltaiku,“ dodal Hladík.

Brněnští radní plánují v tomto roce opět investovat více než 200 milionů korun do rekonstrukce škol a školek. Zahájení výstavby se

pak dočkají některé sportovní projekty.

„Těší mě, že bychom letos konečně měli začít s výstavbou atletické haly. Připravujeme žádost o dotaci k Národní sportovní agentuře, pokud dotace vyjde, můžeme začít okamžitě stavět. Kromě sportovní haly také zahájíme v prvním čtvrtletí výstavbu nového plaveckého bazénu v areálu za Lužánkami, zde momentálně vybíráme zhotovitele. V oblasti školství se nám podařilo opět prosadit 200 milionů korun na rekonstrukce. Postavíme novou mateřskou školu v Žebětíně a zahájíme stavbu atria ve Waldorfské mateřské a základní škole,“ přiblížil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

V oblasti územního plánování a rozvoje města se připravuje druhé veřejné projednání návrhu územního plánu a chystají se revitalizace některých brněnských brownfieldů.

„Dokončujeme vypořádání více než 30 tisíc jednotlivých připomínek, které byly podány k návrhu nového územního plánu. Snažíme se vyhovět připomínkám občanů. Během jara by měla Kancelář architekta města překreslit návrh nového územního plánu. Intenzivně řešíme navýšení procenta zeleně nebo zahrádek. Směřujeme k druhému veřejnému projednání, které by mělo být v červnu,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal (KDU-ČSL).

„Co se týče revitalizace brownfieldů, intenzivní práce probíhají na projektu chytré čtvrti Špitálka mezi ulicí Cejl a Křenovou. Nyní dokončujeme územní studii a změnu územního plánu, která umožní kvalitní bytovou výstavbu, pracovní příležitostí i obnovu zeleně. Podobně je tomu i ve Zbrojovce, Jaselských kasárnách, či v areálu bývalého Krasu na Starém Brně. Budou hotovy také práce na územních studiích Sadová, Bosonohy a Žlutý kopec, které se propíší i do nového územního plánu,“ doplnil Chvátal.

V tomto roce také dojde k zahájení rekonstrukce Arnoldovy vily, rozšíření soběšického hřbitova či vybudování nových pavilónů pro žirafy a šimpanze v brněnské ZOO. V oblasti zdravotnictví pak dojde k zahájení rekonstrukce zdravotnického střediska Bílý dům a dalším opravám na poliklinice Lesná. Budeme také připravovat projektovou dokumentaci na sociálně-zdravotnický komplex na Červeném kopci. „Skvělým úspěchem na závěr loňského roku bylo získání dotace z Norských fondů na rekonstrukci Arnoldovy vily. O záchranu této chátrající ale unikátní vily jsem usiloval několik let. Získání finančních prostředků ve výši 36 milionů korun z Norských fondů bylo zásadní podmínkou pro celkovou rekonstrukci vily,“ dodal Hladík.